Zwroty i reklamacje


Adres do zwrotów i reklamacji:

 

Navel.pl
ul. Oczary 9/100
03-137 Warszawa
NIP: 527-101-30-23

 

ZWROTY:
  1. Odstąpienie od umowy. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru.
  2. Zwrot zapłaty do Kupującego. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu pięciu dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki, dokona zwrotu należności na rachunek, z którego dokonano płatności. Zwrot należności dokonywany jest na podstawie formularza zwrotu załączonego do zwrotnej przesyłki.
  3. Zmniejszenie wartości rzeczy. Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości zwracanego towaru.
  4. Koszty dostawy i zwrotu. Zwrotowi podlega koszt dostawy (Sprzedający-Kupujący) wg taryfy dla pozycji list polecony ekonomiczny (Poczta Polska) – w zakładce Dostawy. Koszty przesyłki zwrotnej (Kupujący-Sprzedający) obciążają Kupującego.

 

REKLAMACJE:
  1. Kupujący ma prawo reklamowania zakupionego towaru, jeśli ten posiada wady fabryczne, został uszkodzony w trakcie transportu bądź nie został dostarczony przez przewoźnika.
  2. W celu dokonania reklamacji wadliwego towaru należy go odesłać przesyłką poleconą ekonomiczną na adres Sprzedającego wraz z wypełnionym protokołem reklamacji.
  3. Czas na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia do Sprzedającego reklamowanego towaru lub 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedającego prawidłowo wypełnionego protokołu reklamacji.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Kupującemu przysługuje również prawo do obniżenia ceny lub całkowitego zwrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sprzedający niezwłocznie zwróci wpłaconą przez Kupującego kwotę wraz z kosztami przesyłki.

 
 Protokół reklamacyjny

 Formularz zwrotu