Regulamin


Internetowy sklep mojedwieglowy.pl jest prowadzony przez:

Navel.pl, Tatiana Radomska z siedzibą: ul. Oczary 9/100, 03-137 Warszawa,

NIP: 527-101-30-23.

tel. 501-159-202

e-mail: navel.mdg@gmail.com

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie Sprzedającego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Kupujący, przesyłając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi dokonać:
  • wyboru zamawianych towarów lub usług,
  • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
  • wyboru sposobu płatności (przelew za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych z rachunku bankowego lub przelewem tradycyjnym).
 6. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności:

– przez system płatności elektronicznych Przelewy24 on-line (regulamin serwisu Przelewy24 dostępny jest na stronie: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm)

– tradycyjnym przelewem bankowym.

 1. Wystawiamy paragony. W celu otrzymania faktury niezbędne jest wypełnienia dodatkowego pola w formularzu zamówienia.
 2. Zakupiony towar wysyłany jest w ciągu dwóch dni roboczych od dokonania wpłaty za pośrednictwem wybranego przez Kupującego przewoźnika na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący otrzymuje numer nadania przesyłki na podany przez siebie adres e-mail (w przypadku braku takiego powiadomienia prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
 3. Czas doręczenia przesyłki uzależniony jest od metody dostawy i metody płatności wybranej w formularzu zamówienia przez Kupującego (patrz poniżej lub w zakładce Dostawa).
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek przekazania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, uniemożliwiających przewoźnikowi skuteczne dostarczenie przesyłki. (W przypadku dostawy np. do miejsca pracy Kupującego, należy dookreślić nazwę firmy).
 5. W przypadku, gdy którakolwiek informacja zamieszczona w formularzu zamówienia narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego, należy poinformować o tym Sprzedającego drogą mailową (navel.mdg@gmail.com) informując, na czym polega naruszenie.
 6. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 8. Kupujący ma prawo do skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 
 
DOSTAWA

Zamówienie wysyłane jest w ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania wpłaty.

Czas doręczenia (wg deklaracji przewoźnika):
 • paczkomaty InPost: 2 dni robocze
Koszty dostawy:
 • paczkomaty In Post: 13 zł
 • zamówienia trzy egzemplarze i więcej – dostawa bezpłatna (InPost)
Nie realizujemy przesyłek zagranicznych.
Rodzaje płatności:
 • Tradycyjny przelew bankowy
 • Przelew on-line (Przelewy24) w tym płatność kartą*

*operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

W celu zamówienia większej liczby egzemplarzy prosimy o kontakt: navel.mdg@gmail.com

 
ZWROTY i REKLAMACJE
 1. Odstąpienie od umowy. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru.
 2. Zwrot zapłaty do Kupującego. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu pięciu dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki, dokona zwrotu należności na rachunek, z którego dokonano płatności. Zwrot należności dokonywany jest na podstawie formularza zwrotu załączonego do zwrotnej przesyłki.
 3. Zmniejszenie wartości rzeczy. Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości zwracanego towaru.
 4. Koszty dostawy i zwrotu. Zwrotowi podlega koszt dostawy (Sprzedający-Kupujący) wg taryfy dla pozycji list polecony priorytetowy (Poczta Polska) – patrz powyżej lub w zakładce Dostawa. Koszty przesyłki zwrotnej (Kupujący-Sprzedający) obciążają Kupującego.
 5. Kupujący ma prawo reklamowania zakupionego towaru, jeśli ten posiada wady fabryczne, został uszkodzony w trakcie transportu bądź nie został dostarczony przez przewoźnika.
 6. W celu dokonania reklamacji wadliwego towaru należy go odesłać przesyłką poleconą ekonomiczną na adres Sprzedającego wraz z wypełnionym protokołem reklamacji.
 7. Czas na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia do Sprzedającego reklamowanego towaru lub 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sprzedającego prawidłowo wypełnionego protokołu reklamacji.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Kupującemu przysługuje również prawo do obniżenia ceny lub całkowitego zwrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, Sprzedający niezwłocznie zwróci wpłaconą przez Kupującego kwotę wraz z kosztami przesyłki.

 Protokół reklamacyjny

 Formularz zwrotu

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Navel.pl Tatiana Radomska (dalej Administrator), z siedzibą: ul. Oczary 9/100, 03-137 Warszawa, NIP: 527-101-30-23
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu realizacji Państwa zamówienia. Należą do nich dostawcy usług, dzięki którym możliwe jest dokonanie zakupu oraz realizacja zamówienia: firmy oferujące hosting, usługi kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze oraz uprawnione organy administracji publicznej.
 3. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny do zrealizowania zamówienia, a po jego upływie przez czas niezbędny do obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze zleceniem oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Katalog Państwa uprawnień w stosunku do Waszych danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku:
  • sprostowanie (poprawienie danych);
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • dostęp do informacji o danych oraz samych danych;
  • przenoszenia danych do innego administratora;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku należy kierować: pisemnie na adres siedziby dostawcy usług: ul. Oczary 9/100, 03-137 Warszawa 2) lub mailowo na adres: navel.mdg@gmail.com

 1. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (przewoźnikom) w przypadku zamówienia przesyłki z dostawą poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Administrator oświadcza, że dane osobowe klientów nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż zrealizowanie zamówienia, obsługa ew. reklamacji, prowadzenie czynności podatkowych i księgowych przewidzianych przepisami prawa.
 3. Administrator oświadcza również, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania uzyskanych danych osobowych.
 4. Akceptacja regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach.
 5. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane wprowadzane na domenie mojedwiglowy.pl są chronione przy pomocy certyfikatu SSL.