DANE OSOBOWE

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Navel.pl Tatiana Radomska (dalej Administrator), z siedzibą: ul. Oczary 9/100, 03-137 Warszawa, NIP: 527-101-30-23
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu realizacji Państwa zamówienia. Należą do nich dostawcy usług, dzięki którym możliwe jest dokonanie zakupu oraz realizacja zamówienia: firmy oferujące hosting, usługi kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze oraz uprawnione organy administracji publicznej.
 3. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny do zrealizowania zamówienia, a po jego upływie przez czas niezbędny do obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze zleceniem oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Katalog Państwa uprawnień w stosunku do Waszych danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku:
  • sprostowanie (poprawienie danych);
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • dostęp do informacji o danych oraz samych danych;
  • przenoszenia danych do innego administratora;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku należy kierować: pisemnie na adres siedziby dostawcy usług: ul. Oczary 9/100, 03-137 Warszawa 2) lub mailowo na adres: navel@navel.pl

 1. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (przewoźnikom) w przypadku zamówienia przesyłki z dostawą poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Administrator oświadcza, że dane osobowe klientów nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż zrealizowanie zamówienia, obsługa ew. reklamacji, prowadzenie czynności podatkowych i księgowych przewidzianych przepisami prawa.
 3. Administrator oświadcza również, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania uzyskanych danych osobowych.
 4. Akceptacja regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach.
 5. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane wprowadzane na domenie mojedwiglowy.pl są chronione przy pomocy certyfikatu SSL.
Zajrzyj do książki
Fragmenty książki
Kup książkę
Książka w mediach
Recenzje czytelników